Міжнародний конгрес «Науковий потенціал Західного регіону України у контексті міжнародного співробітництва: сучасний стан і перспективи розвитку»

Співробітник відділу ХБТГК Андрій Романович Баня успішно захистив дисерта­ційну роботу!
05/11/2018
Лекція професора Андрія Лужецького «Використання геномного потенціалу актиноміцетів для отримання нових антибіотиків»
07/12/2018

Міжнародний конгрес «Науковий потенціал Західного регіону України у контексті міжнародного співробітництва: сучасний стан і перспективи розвитку»

Директор Установи, к. х. н., с. н. с. Галина Григорівна Мідяна, к. х. н., с. н. с. відділу хімії окислювальних процесів Ростислав Йосипович Мусій, а також молодші наукові співробітники цього ж відділу Дарія Степанівна Максим та Андрій Богданович Заборовський у ході науково–суспільних заходів з нагоди 100–річчя Національної академії наук України 19 листопада 2018 року прийняли участь у міжнародному конгресі «Науковий потенціал Західного регіону України у контексті міжнародного співробітництва: сучасний стан і перспективи розвитку» за участю наукової громадськості Західного регіону України, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, вітчизняних та зарубіжних науково–освітніх інституцій й громадськості. Детальніше…