Спеціалізована вчена рада

Інформація

про разову спеціалізовану вчену раду для

проведення захисту дисертаційної роботи здобувача ступеня доктора філософії Жигайло Марії Михайлівни

 

Дата створення ради: 30 серпня 2022 року.

Спеціалізована вчена рада

Разова спеціалізована вчена рада Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Жигайло Марії Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки » за спеціальністю «Хімія»

Спеціалізовану раду утворено відповідно до ухвали Вченої ради Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України (протокол № 5 від 30.08.2022 року) та затверджено наказом директора Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України № 12-К від 31.08.2022 року у такому складі:

Голова ради: Опейда Йосип Олексійович – доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу хімії окислювальних процесів Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України,

Офіційний опонент: Аксіментьєва Олена Ігорівна  – доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонент: Самарик Володимир Ярославович – доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник кафедри органічної хімії Національного університету “Львівська політехніка”

Офіційний опонент: Жильцова Світлана Віталіївна – кандидат хімічних наук, доцент, заступник директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу Донецького національного університету ім. Василя Стуса

Рецензент: Покуца Олександр Петрович – кандидат хімічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу хімії окислювальних процесів Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України

 

Дисертант: Жигайло Марія Михайлівна

Тема: Полімерні і гібридні неоргано / органічні мембрани з протонопровідними та іоно-обмінними властивостями

Місце праці дисертанта: Молодший науковий співробітник відділу хімії окислювальних процесів Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України

Науковий керівник: Євчук Ірина Юріївна – кандидат хімічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу хімії окислювальних процесів Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України

Інформація про захист

Захист дисертації відбудеться:

Захист відбудеться 05 жовтня 2022 р. о 14.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 3а, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України, аудиторія № 138.

 

Файл анотації

Завантажити

Файл дисертації

Повний текст дисертації // Архів дисертації з підписом ЕЦП

Відгук офіційного опонента Аксіментьєвої Олени Ігорівни

Відгук // Архів відгуку з підписом ЕЦП

Відгук офіційного опонента Самарика Володимира Ярославовича

Відгук // Архів відгуку з підписом ЕЦП

Відгук офіційного опонента Жильцової Світлани Віталіївни

Відгук // Архів відгуку з підписом ЕЦП

Рецензія рецензента Покуци Олександра Петровича

Рецензія // Архів рецензії з підписом ЕЦП

 

Облікова картка дисертації

(довідка УкрІНТЕІ)

Трансляція офіційного захисту:

Ідентифікатор персональної конференції 771 894 1075

https://us05web.zoom.us/j/7718941075?pwd=WllNazVTMk1zQXZ3N3ZYT0RvY2xNdz09

Ключ організатора 704061

Файл відео

Переглянути відеозапис захисту тут: https://www.youtube.com/watch?v=x3AUBBusMGA

Рішення вченої ради

Переглянути