Відділеня фізико-хімії горючих копалин
Інституту фізико-органічої хімії і вуглехімії ім Л. М. ЛитвиненкаНаціональної академії наук України

«Work, Finish, Publish»

M. Faraday


Результати наукової діяльності

понад 27 патентів на винаходи, публікація бі­льш як 500 наукових праць, 9 монографій (серед яких 5 патентів на винаходи, понад 200 наукових праць, в т. ч. 6 монографій за останні 5 років); наукові спі­вробітники Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України багаторазово були учас­никами українських та міжнародних конференцій, наукових симпозіумів, виста­вок, ярмарків, тощо.


МІДЯНА ГАЛИНА ГРИГОРІВНА
Керівник Відділення фізико–хімії горючих копалин

Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії

ім. Л. М. Литвиненка НАН України

к. х. н., с. н. с.
тел./факс: (+38) (032) 263 51 74

email: gmidyana@gmail.com