Адміністрація

АДМІНІСТРАЦІЯ:

МІДЯНА ГАЛИНА ГРИГОРІВНА

Керівник Відділення фізико–хімії горючих копалин

Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії

ім. Л. М. Литвиненка НАН України

к. х. н., с. н. с.

тел./факс: (+38) (032) 263 51 74

email: gmidyana@gmail.com


БАЗИЛЯК ЛІЛІЯ ІГОРІВНА

Вчений секретар Відділення фізико–хімії горючих копалин

Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

к. х. н., с. н. с. відділу хімії окислювальних процесів

тел./факс: (+38) (032) 263 51 74

email: bazyljak.L.I@nas.gov.ua


ПИЛИПІВ ГАЛИНА МИРОНІВНА

Головний бухгалтер Відділення фізико–хімії горючих копалин

Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

тел./факс: (+38) (032) 263 51 74

email: buhgalter_vfh@ukr.net; vfh2016@ukr.net


КЛЕБАНИК ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Заступник головного бухгалтера Відділення фізико–хімії горючих копалин

Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

тел./факс: (+38) (032) 263 51 74

email: buhgalter_vfh@ukr.net; vfh2016@ukr.net


ЗАЗУЛЯК ІРИНА ЙОСИФІВНА

Старший інспектор по кадрах Відділення фізико–хімії горючих копалин

Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

тел./факс: (+38) (032) 263 51 74

e–mail: izazulyak17@gmail.com