Персоналії

ПЕРСОНАЛІЇ


Ініціатором створення Відділення фізико–хімії горючих копалин Інституту фізико–органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України (а з 1986 р. по 2004 р. – Відділення фізико–хімії і технології горючих копалин Інституту фізичної хімії ім. Л. М. Писаржевського НАН України) на базі відділу хімії окислювальних процесів Інституту геології та геохімії горючих копалин АН УРСР єдиної в західному регіоні установи НАН України хімічного спрямування – був академік НАН України , професор, доктор хімічних наук Роман Володимирович Кучер.

Роман Володимирович КУЧЕР народився 12 березня 1925 року у м. Львові в родині професора–фізика.

У 1947 році з відзнакою закінчив хімічний факультет Львівського університету імені Івана Франка. У 1952 році, після захисту кандидатської дисертації на тему: «Дослідження величини і форми міцел деяких сульфованих емульгаторів у зв’язку із застосуванням їх у процесах полімеризації вуглеводнів в емульсіях» – доцент кафедри фізичної і колоїдної хімії.

У 1962 році призначений керівником лабораторії Мінхімпрому СРСР в м. Бориславі Львівської області. Після захисту в 1964 р. докторської дисертації на тему: «Фізико–хімічне дослідження процесу рідкофазного окислення алкіл–ароматичних вуглеводнів» Р. В. Кучер очолив кафедру фізичної і колоїдної хімії Львівського університету ім. Івана Франка. В 1965 р. йому присвоєно звання професора. В цьому ж році був вибраний член–кореспондентом АН УРСР і з 1966 року очолив організований ним у м. Донецьку Відділ радикальних процесів Донецького відділення фізико–органічної хімії Інституту фізичної хімії АН УРСР, яке в 1975 р. було перетворене в Інститут фізико–органічної хімії та вуглехімії АН УРСР.

Роман Володимирович в хімічній лабораторії

У 1972 році Роман Кучер обраний академіком АН УРСР. З 1982 року академік Кучер Р. В. очолив Інститут геології і геохімії горючих копалин АН УРСР, а також Відділ хімії органічних мінералів цього ж інституту.

Р. В. КУЧЕР з колективом Інституту геології

Загальні збори колективу

У 1986 році Відділ окислювальних процесів був виділений з Інституту геології і геохімії горючих копалин і на його основі було створено Відділення фізико–хімії і технології горючих копалин ІФХ ім. Л. В. Писаржевського НАН України для підвищення і координації науково–дослідних робіт у галузі фізичної хімії, виходячи з потреб регіону. Керівником Відділення був обраний академік Р. В. Кучер, який продовжував керувати його науковою діяльністю до кінця свого життя.

Роман Володимирович – ініціатор створення і керівник Відділення фізико-хімії і технології горючих копалин Інституту фізичної хімії – єдиної академічної установи в Західному регіоні хімічного спрямування.

В колі співробітників.

Кучер Р. В. – автор більш як 450 наукових праць, у тому й 10 монографій та багатьох винаходів. З наукової школи академіка Р. Кучера вийшло понад 70 кандидатів та 10 докторів наук.

У 1993 році за цикл праць «Проміжні частки та комплекси в органічних реакціях: роль, будова, реакційна здатність» академіку Романові Кучеру і присуджено посмертно Державну премію України в галузі науки й техніки.