Презентація дисертаційної роботи молодшого наукового співробітника відділу Марії Михайлівни ЖИГАЙЛО
18/07/2022
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
04/09/2023

Відділення фізико–хімії горючих копалин Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України у 2022 році проводить на конкурсній основі набір до ас­пірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 102 «Хімія» (ліцензія на провад­ження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо–науковому рівні ‑ Наказ МОН України № 160–л від 21. 07. 2017 року) за спеціалізацією «Фізична хімія».

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, включає:

– заяву вступника;

– копію диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);

– список опублікованих наукових праць і винаходів за обраною спеціальністю (ксеро­копії наукових статей, патентів на винаходи, авторських свідоцтв про винаходи), або у разі їх відсутності – реферат з обраної спеціальності;

– копію трудової книжки, завірену за місцем праці;

– особовий листок з обліку кадрів;

– копії паспорта та ідентифікаційного коду;

– медичну довідку про стан здоров’я за формою 286–у;

– рекомендацію для навчання в аспірантурі (за наявності);

– дві фотокартки 3х4;

– сертифікат, що засвідчує рівень знання іноземної мови, зокрема англійської ‑ сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment  (за наявності).

Паспорт, ідентифікаційний код та диплом про вищу освіту (оригінали та копії) пода­ються вступником особисто.

Прийом документів проводиться до 20 вересня 2022 р.

Зарахування на навчання – з 1 листопада 2022 р.

Документи подаються за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3–а, к. № 144–а.

Довідки за телефоном + 38 032 263–51–74.