Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Нагородження працівників Установи з нагоди Дня Науки
27/05/2019
Презентація дисертаційної роботи молодшого наукового співробітника відділу Марії Михайлівни ЖИГАЙЛО
18/07/2022

Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО–ХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН ІНСТИТУТУ ФІЗИКО–ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ ІМ. Л. М. ЛИТВИНЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділення фізико–хімії горючих копалин Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників:

№ з/п

Назва підрозділу

Посада

К–сть штатних одиниць

1

Відділ хімії окислювальних процесів

Старший науковий співробітник

1

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати наступні доку­менти у відділ кадрів Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН Ук­раїни:

– заяву на участь у конкурсі (написану власноруч) із зазначенням посади, на яку кандидат подається, та назву структурного підрозділу;

– автобіографію;

– перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та (або) іноземних рецензованих фахових виданнях.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення роз­витку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, тощо).

Документи подаються у відділ кадрів Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3а, кімн. № 144–а (III–ій поверх).

Справа претендента формується згідно переліку документів та подається на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці–швидкозшивачі.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – до 15 серпня 2019 року.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо кон­курсу:

старший інспектор по кадрах Ірина Йосифівна Зазуляк

тел.: +38 (032) 263–51–74.