Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

Навчально-ознайомча екскурсія студентів-хіміків НУ “Львівська Політехніка”
07/08/2018
Участь науковців Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України в роботі міжнародних конференцій
30/09/2018

Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО–ХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН ІНСТИТУТУ ФІЗИКО–ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ ІМ. Л. М. ЛИТВИНЕНКА НАН УКРАЇНИ

Відділення фізико–хімії горючих копалин Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників:

№ з/пНазва підрозділуПосадаК–сть штатних одиниць
1Відділ хімії окислювальних процесівСтарший науковий співробітник1
2Науковий співробітник1
3Провідний інженер1
4Відділ хімії і біотехнології горючих копалинМолодший науковий співробітник1

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати наступні доку­менти у відділ кадрів Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН Ук­раїни:

– заяву на участь у конкурсі (написану власноруч) із зазначенням посади, на яку кандидат подається, та назву структурного підрозділу;

– автобіографію;

– перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та (або) іноземних рецензованих фахових виданнях.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення роз­витку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, тощо).

Документи подаються у відділ кадрів Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3а, кімн. № 144–а (III–ій поверх).

Справа претендента формується згідно переліку документів та подається на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці–швидкозшивачі.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – до 15 серпня 2018 року.

З Наказом директора Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників» можна ознайомитися тут.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо кон­курсу:

старший інспектор по кадрах Ірина Йосифівна Зазуляк

тел.: +38 (032) 263–51–74.